Revize elektro


Elektro revize jednorázové a periodické


Provádíme revize dle platných technických předpisů, včetně sledování stanovených termínů a to v těchto oblastech:

  • provádění výchozích a pravidelných revizí el. zařízení NN a VN včetně zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • provádění výchozích a pravidelných revizí hromosvodů
  • provádění revizí el. spotřebičů, nářadí a ověření pracovních strojů či rozváděčů
  • provádění orientačního měření intenzity umělého osvětlení
    možnost technických konzultací a školení vč. přezkoušení dle Vyhlášky č.50/1978 Sb.
  • možnost zajištění kalibrací měřících přístrojů a zkušebního zařízení s následným hlídání platností kalibrací